Showing 1 Result(s)

Öznenin Özneleşme Süreci

Özet Bu çalışma, Fransız psikanalist Jacques Lacan’ın psikanaliz camiasında tanınmasını sağlayan yaşam tarzına değinmekle, benlik kavramına getirdiği farklı bakış açısını ele almayı ve ortaya koyduğu kavramlar üzerinden benliğin oluşum süreçlerini incelemeyi amaç edinmektedir. 1901-1981 yılları arasında yaşayan Lacan, oluşturduğu Lacanyen psikanalitik kuramını  Freud’a dönüş hareketi olarak nitelendirmektedir. Kariyeri boyunca Freud’a ait kavramları yorumlamış ve felsefi …

Facebook
Twitter
Instagram
× Whatsapp