Showing 3 Result(s)

Dokuz Tip Mizaç Modelinin, Duygusal Zeka Bağlamında Meslek Seçimine Etkisinin Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, 9 tip mizaç modelinde bahsedilen mizaç tiplerinin, duygusal zeka göstergeleri açısından değerlendirilerek olası meslek seçimine etkisi incelenmiştir. Mizaç kavramı “Kişinin yaptığı şeyi ne şekilde yaptığı ile ilişkili olarak kullanılan bir terim olup yapısal, genetik ve biyolojik temele dayanan tavır ve davranışlar” olarak tanımlamaktadır (Erirbaş ve diğerleri, 2009). Enneagram yaklaşımı mizacı dokuz alt başlığa …

Psikoterapi ve Psikoterapist

insan ruhsal yapısı bilimin uzun zamandır üzerinde araştırmalar ve gözlemler yaptığı karmaşık ve geniş bir oluşumdur. Bu oluşumun keşfine dair kuramcılar farklı açılardan farklı portreleri bize sunar. Kuramcıların ortaklık ve farklılık gösteren taraflarını incelediğimizde kuramcının kendi hayatının oluşturduğu kurama olan etkisinin büyüklüğü dikkat çekmektedir. Sürekli göç eden bir kuramcının kimlik karmaşasına dair çalışmalar yapması, ebeveynleriyle …

Öznenin Özneleşme Süreci

Özet Bu çalışma, Fransız psikanalist Jacques Lacan’ın psikanaliz camiasında tanınmasını sağlayan yaşam tarzına değinmekle, benlik kavramına getirdiği farklı bakış açısını ele almayı ve ortaya koyduğu kavramlar üzerinden benliğin oluşum süreçlerini incelemeyi amaç edinmektedir. 1901-1981 yılları arasında yaşayan Lacan, oluşturduğu Lacanyen psikanalitik kuramını  Freud’a dönüş hareketi olarak nitelendirmektedir. Kariyeri boyunca Freud’a ait kavramları yorumlamış ve felsefi …

Facebook
Twitter
Instagram
× Whatsapp